pijler 1 wit.png

Blijf doelmatigheidsbewustzijn promoten

Picture1.png

Creëer structuur

Picture2.png

Blijf projectmatig werken

Picture3.png

Genereer bewijs

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers