Bouwsteen 1: Installeer een doelmatigheidsambassadeur

Doelmatigheidsambassadeurs functioneren als katalysator om een systeeminnovatie naar doelmatige zorg te bespoedigen. Supervisors worden gezien als geschikte personen om deze rol in te vullen. Enthousiaste en betrokken supervisors hebben een grote invloed op de aiossen. Door een stimulerende omgeving te creëren, motiveert de opleider de verschillende aiossen om zelf initiatieven op te pakken en uit te voeren. Bovendien menen aiossen sneller ondoelmatige processen te identificeren wanneer zij een enthousiaste supervisor hebben die doelmatigheid actief in de opleiding incorporeert.

De respondenten gaven aan dat een effectieve doelmatigheidsambassadeur aan bepaalde voorwaarden moet doen.

De volgende zeven aspecten zijn vastgesteld.

1. Door het geven van presentaties en houden van meetings zorgt de doelmatigheidsambassadeur ervoor dat opleiders en aiossen constant de relevantie van doelmatigheid inzien.

2. De doelmatigheidsambassadeur fungeert als een rolmodel. De status van de opleider, een persoon waar aiossen tegenop kijken, legitimeert de relevantie van doelmatigheid.

3. De ambassadeurs zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent doelmatigheid. Ze zijn goed geïnformeerd over lopende projecten die doelmatigheid hoog in het vaandel hebben staan.

4. Een ambassadeur is er om aiossen aan te moedigen hun intrinsieke motivatie te volgen en de gezondheidszorg te verbeteren in termen van doelmatigheid. Ze helpen aiossen om doelmatigheid te incorporeren in hun persoonlijke carrière. Bovendien helpt de ambassadeur de ambities om te zetten in daadwerkelijke acties zoals een doelmatigheidsproject.

5. Tijd is een schaars goed. De ambassadeur helpt de aiossen een deel van de agenda vrij te houden voor eventuele doelmatigheidsprojecten.

6. De doelmatigheidsambassadeurs hebben vaak een groot netwerk (binnen en buiten het ziekenhuis). Hier kan gebruik gemaakt van worden wanneer bepaalde stakeholders nodig zijn voor een doelmatigheidsproject.

7. De doelmatigheidsambassadeur organiseert bijeenkomsten en symposia waar ze projectleiders uitnodigen om ideeën en/of resultaten te presenteren. Toeschouwers kunnen projectleiders voorzien van feedback en ideeën waardoor zij hun project verder kunnen verfijnen. Ter afsluiting van de bijeenkomst kan een plenaire brainstormsessie worden gestart waarbij aiossen nieuwe ideeën voor doelmatigheidsprojecten met elkaar kunnen delen die zij naar aanleiding van de bijeenkomst hebben opgedaan.

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers