Bouwsteen 2: Reflecteer

Zoals aangegeven in de eerste bouwsteen zijn reflectie en verantwoording van cruciaal belang in het doelmatig werken. Uit de interviews kwam echter naar voren dat veel aiossen niet actief reflecteren op kosten en kwaliteit in tijdens het maken van beslissingen. Reden hiervoor is dat zij een hoge productie moeten draaien. Veel keuzes zijn daardoor gebaseerd op routine. 

 

Om bovenstaande te verenigen, wordt de suggestie gedaan dat de opleiding artsen kan leren meer gebruik te maken van klinische richtlijnen in de medische besluitvorming. Richtlijnen ondersteunen artsen bij het selecteren van doelmatige zorg. Door tijdtekort en de vele richtlijnen wordt dat nu vaak nog onvoldoende gedaan. Een aios gaf daarom aan dat het handig zou zijn als er meer aandacht wordt besteed in de opleidingen aan het in kaart brengen van de relevante richtlijnen binnen de discipline en aiossen te leren hoe zij deze richtlijnen in de praktijk moeten gebruiken.

Daarnaast is een ondersteunende structuur nodig om ruimte te maken voor reflectie. In doelmatigheidspijler 2 wordt verder ingegaan op de inrichting van een structuur die doelmatig denken en werken kan ondersteunen. 

Interview quote

(..) De werkdruk wordt hoger, dus om na te denken over [doelmatigheid, dat wordt opgevat als] ‘een uur zitten om te reflecteren’, en daar raken mensen van in paniek, want die tijd kunnen we ook aan andere dingen besteden (..) maar ik denk juist dat zo’n uurtje eens in de zoveel tijd om na te denken en te reflecteren op hoe gaat, wat kunnen we beter doen dat dat ook zoveel energie op kan leveren (aios)

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers