Bouwsteen 2: Identificeer kwantificeerbare uitkomsten

Om bewijs te leveren van projectuitkomsten is het nuttig om aan het begin van het project uitkomstmaten te definiëren. Welke uitkomsten moeten nagestreefd worden, en wanneer is het project succesvol? Als je niet de uitkomstmaten van het project verkend, wat is dan precies het doel van het project? Dit soort vragen moeten beantwoord worden. Bovendien moet gekeken worden naar wie de aiossen kan helpen in het beantwoorden van deze vragen. Uit interviews bleek dat niet iedere opleider of supervisor de benodigde expertise bezit. Bepaalde kennis moet dus geleverd worden door anderen zoals PhD kandidaten, beleidswerkers en zorgadministrateurs.  

 

Hieronder wordt een stel vragen voorgesteld die gebruikt kunnen worden bij het definiëren van uitkomstmaten (zoals bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren of kostmaten).

  • Wat zijn mijn eigen verwachtingen van de projectuitkomsten?

  • Welke informatie is beschikbaar voor mij? (wetenschappelijke literatuur, klinische richtlijnen, kwaliteitsindicatoren, bestaande meetinstrumenten, expertise van anderen)

  • Welke indicatoren kunnen worden geïdentificeerd uit de bestaande informatie?

  • Zijn deze indicatoren direct toepasbaar op het project?

  • Kunnen deze indicatoren geoperationaliseerd worden om toepasbaar te zijn in het project?

 

Bovenstaande vragen kunnen helpen om relevante variabelen te identificeren. Onderstaande tabel beschrijft verschillende categorieën waarin deze indicatoren in gegroepeerd kunnen worden.

Owens, D. K., Qaseem, A., Chou, R. & Shekelle, P. (2011). Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. High-value, cost-conscious health care: concepts for clinicians to evaluate the benefits, harms, and costs of medical interventions. Ann Intern Med., 154(3), 174-180.

tabel.png

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers