Bouwsteen 3: Nodig aiossen uit om hun doelmatigheidsobservaties te delen

Eén van de kenmerken van aiossen is dat zij in een korte tijd veel verschillende ziekenhuizen aandoen met als gevolg dat ze goed vergelijkingsmateriaal hebben. Met de bijbehorende frisse blik zijn zij beter dan anderen in staat ondoelmatigheid te lokaliseren. Er wordt daarom voor gepleit om de aiossen’ visie beter te benutten.

 

Men moet zich wel bewust zijn dat juist vanwege deze korte doorlooptijd er gewaakt moet worden voor de volgende twee zaken. (1) In sommige ziekenhuizen worden aiossen gezien als ‘gast’. Gevolg is dat ze bijvoorbeeld niet worden toegelaten tot bepaalde stafvergaderingen. Hierdoor wordt een kans gemist om draagvlak te creëren in doelmatigheid, en missen aiossen een kans om zich te verdiepen in wat er speelt op de afdeling. (2) Daarnaast kunnen artsen in opleiding een bepaald ‘sentiment’ met het ziekenhuis missen doordat ze kort op de afdelingen zijn. Sommigen zullen zich hierdoor minder verantwoordelijk voelen: ‘na zes maanden ben ik toch weer weg’. Bepaalde observaties m.b.t. (on)doelmatigheid zullen daardoor verloren gaan. Bovendien zullen er aiossen zijn die door de hiërarchie minder snel doelmatigheidskwesties aan de kaak stellen. Des te meer reden om aiossen actief uit te nodigen dit wel te doen.

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers