Bouwsteen 3: Bouw een doelmatigheidsplatform

Uit de verscheidene interviews is naar voren gekomen dat aiossen behoefte hebben aan een platform  waar informatie op kan worden gevonden die hen helpt bij het voorbereiden en uitvoeren van een doelmatigheidsproject. Aiossen worden vanuit de opleiding alleen geprikkeld om zich te verdiepen in de geneeskunde. Ze hebben bijvoorbeeld geen idee hoe ze een projectvoorstel moeten schrijven om fondsen te werven. Een dergelijk platform kan daarbij ook helpen.

Tevens kan een  doelmatigheidsplatform ter inspiratie voor andere aiossen dienen om doelmatigheidsprojecten te starten door reeds afgeronde projecten aan te reiken. Op dit moment hebben aiossen vaak geen idee van reeds lopende projecten van hun collega’s. Een platform helpt daarnaast ook om het onderwerp levend te maken (en te houden). Het dient als handreiking om te laten zien hoe doelmatigheid in de praktijk kan worden gebracht.

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers