Bouwsteen 4: Lever    kwantitatieve feedback

Er werd gepleit dat artsen (in opleiding) geconfronteerd moeten worden met kwantitatieve data van bijvoorbeeld hun eigen aanvraaggedrag. Belangrijk hierin is dat veel artsen (in opleiding) wellicht denken doelmatige zorg te leveren, terwijl dat niet zo is. Hieronder zijn enkele handvatten genoteerd waar op gelet moet worden wat betreft de kwantitatieve feedback.

"(..) Wat mij bijvoorbeeld wel leuk lijkt is om een soort overzicht te krijgen aan het eind van de maand met daarin hoeveel [aanvullend onderzoek ik heb aangevraagd en wat] ik  heb uitgeven aan aanvullend onderzoek (..) Misschien geef ik wel duizenden euro’s uit terwijl ik denk dat ik heel goede zorg verleen tegen een zachte prijs. Maar ik heb werkelijk geen idee. Ik heb een longfoto aangevraagd, maar of het 10 euro kost of 60 of 120, ik heb echt geen idee" (aios)

  • Creëer een leercultuur waarin kwantitatieve feedback geïntegreerd is. Het is van cruciaal belang dat de data constructief gebruikt en gericht is op verbetering.

  • Velen gaven aan dat er ‘werkelijke data’ van de afdeling of het individu getoond moet worden, het liefst niet geanonimiseerd. Het gebruik van ‘werkelijke data’ is volgens respondenten effectiever in het aanwakkeren van een urgentiegevoel bij artsen (in opleiding) dan het gebruik van gesimuleerde data.

  • Kwantitatieve data moet altijd gepresenteerd worden in een referentiekader. Zo ontstaat de mogelijkheid te benchmarken.

  • Organiseer opleidingsmeetings waarin discussie over de kwantitatieve data tussen collega’s gepromoot wordt. Op deze wijze zorg je ook voor constructief gebruik en worden artsen (in opleiding) aangespoord om opgedane inzichten over hun eigen gedrag te vertalen in concrete verbeteracties.

  • Identificeer de partijen binnen het ziekenhuis die de data kunnen leveren. Vaak zijn dit de afdelingen Planning& Control en Zorgadministratie.. Externe partijen kunnen ook de benodigde informatie leveren, maar het is nog beter de kennis binnen het ziekenhuis te houden en interne partijen uit te nodigen om onderwijs te verzorgen zodat huidige inefficiënties verminderd kunnen worden.

  • Zorg ervoor dat de data op een frequente basis getoond wordt.  Aiossen gaven aan dat voor het vergroten bewustzijn van doelmatigheid herhaling noodzakelijk is. Daarnaast kan door middel van herhaalde metingen worden vastgesteld of geïmplementeerde strategieën om doelmatiger te werken daadwerkelijk effectief blijken.

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers