overons

Onderzoekers

Gianni van den Braak, MSc

Marjolein Moleman, MSc

Dr. Tjerk Jan Schuitmaker

Contact

Dr. Tjerk Jan Schuitmaker

Athena Instituut, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam

E-mail: t.j.schuitmaker@vu.nl

Opdrachtgever

College Geneeskundige Specialismen

 

Financiering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers