OVER DE DOELMATIGHEIDSPIJLERS

Grip krijgen op de stijgende kosten van de Nederlandse gezondheidszorg is een complexe uitdaging. In de zoektocht naar oplossingen voor de stijgende kosten is er steeds meer aandacht voor de rol die de arts kan spelen in kostenbesparing op microniveau. Om meer bewustzijn te creëren ten aanzien van behandel beslissingen en kosten impact, wordt het concept ‘doelmatige zorg’ als visie en praktische aanpak geïmplementeerd. Dit geeft artsen een centrale rol in de ontwikkeling van een duurzamer gezondheidszorgsysteem.

In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen heeft het Athena Instituut (Vrije Universiteit Amsterdam) de activiteiten binnen het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Het Bewustzijnsproject was gericht op het vergroten van het bewustzijn rondom kwalitatief hoogwaardige en kostenbewuste zorg (ofwel: doelmatige zorg) op de leer-werkvloer onder huisartsen en andere specialisten in opleiding. Om dit te realiseren heeft het Bewustzijnsproject o.a. bestaande doelmatigheidsinitiatieven  geïnventariseerd, nieuwe initiatieven opgezet en de initiatieven breed verspreid.

 

Onderzoekers van het Athena Instituut hebben voor de evaluatie interviews verricht met 47 aiossen en opleiders die betrokken waren bij het opzetten of begeleiden van doelmatigheidsintitiatieven. De evaluatie heeft inzichten verschaft in de facilitators en barrières die het implementeren van doelmatigheid op de leer-werkvloer beïnvloeden. Deze leertrekkingen zijn samengevat in vier centrale thema’s die doelmatigheidspijlers zijn genoemd. Deze pijlers kunnen gebruikt worden door tweede- en eerstelijnspraktijken om doelmatigheid te verhogen.

 

Gebruik van doelmatigheidspijlers

De doelmatigheidspijlers zijn opgedeeld in bouwstenen die concrete handvatten bieden aan aiossen, opleiders, supervisors en andere betrokkenen die willen werken aan het ontwikkelen en implementeren van doelmatigheid op de leer-werkvloer. De doelmatigheidspijlers kunnen individueel of in groepsverband worden gebruikt. Projectinitiators kunnen de pijlers aan de start van een project gebruiken om de benodigde projectstappen te bepalen. Daarnaast kunnen de doelmatigheidspijlers tijdens de  ontwikkeling- en implementatiefase bij het reflecteren op de voortgang van het project: zijn alle beschreven bouwstenen meegenomen in het project? Ten slotte kunnen supervisors of anderen die een rol hebben als projectleider of projectondersteuner de doelmatigheidspijlers gebruiken in gesprekken over het project om ervoor te zorgen dat alle relevante zaken besproken worden.

   

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers