Pijler 1: Stimuleer bewustzijn 

De gedachtewerelden rondom kosten en kwaliteit van zorg dienen bij elkaar gebracht te worden. Dit houdt in dat artsen (in opleiding) een constante, bewuste afweging tussen deze twee aspecten bij medische beslissingen moeten maken. Om deze doelmatigheidsaspecten bij de arts onder de pet te krijgen, heeft het Bewustzijnsproject zich allereerst hoofdzakelijk geconcentreerd  op het verspreiden van bewustzijn van de relevantie van doelmatig werken.

 

Om deze pijler verder te concretiseren, zijn vier bouwstenen gedefinieerd. Deze bouwstenen beschrijven strategieën om inzicht en kennis te krijgen in verschillende vormen van ondoelmatigheid. De pijler is een eerste stap om artsen te motiveren en te enthousiasmeren om doelmatig te werken.

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers