Pijler 2: Creeër structuur 

Een cruciale pijler om het gedachtegoed rond kostenbewust kwaliteit leveren op de leer-werkvloer te kunnen integreren, is het creëren van de juiste structuur om doelmatig te werken. Uit de evaluatie kwam naar voren welke structurele elementen in de huidige zorg doelmatig werken in de weg staan. De bouwstenen hieronder geven aan welke structuur gebouwd moet worden zodat een systeeminnovatie kan plaatsvinden. De supervisor van de aiossen speelt hierin een grote rol. Zonder uitzondering gaven alle artsen in opleiding aan dat een betrokken en enthousiaste supervisor bepalend is in het aanzetten tot doelmatiger gedrag.

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers