Pijler 3: Blijf projectmatig werken

Het Bewustzijnsproject heeft vooral geholpen in het starten en het financieel ondersteunen van doelmatigheidsprojecten van aiossen. Deze projecten werden gestart door gemotiveerde aiossen met een intrinsieke motivatie voor doelmatigheid, de zogenoemde frontrunners. Deze pijler gaat over het voortzetten van dit soort projecten zodat een systeeminnovatie naar doelmatigheid ontwikkeld kan worden.

Uit de literatuur blijkt dat frontrunners van cruciaal belang zijn om een systeeminnovatie in gang te zetten. Zij bezitten vaardigheden en eigenschappen om een proces in gang te zetten naar doelmatiger werken. Door het doen van projecten raken ze ontvankelijk voor doelmatigheid, en integreren ze dat ook in hun dagelijks werken. Tenslotte ontwikkelen anderen die betrokken zijn bij dit soort projecten ook een doelmatigheidsbewustzijn.

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers