Pijler 4: Genereer bewijs

De laatste pijler is gericht op het genereren van (kwantitatief) bewijs. Binnen de geneeskunde wordt aanzienlijke waarde gehecht aan wetenschappelijk bewijs bij klinische besluitvorming: evidence-based-medicine. Om doelmatigheid in de Nederlandse zorg en opleidingen te integreren, is het waardevol aan te sluiten bij deze nadruk op geobjectiveerd bewijs.

 

Veel geëvalueerde doelmatigheidsinitiatieven trachten daarom bewijs voor hun initiatief te genereren. Immers, wanneer ze aantonen dat de ‘nieuwe interventie’ effectiever is dan bestaande interventies is de kans groter dat het geïmplementeerd wordt. Desalniettemin blijkt het vaak lastig voor aiossen om dit kwantitatieve bewijs (zij het patiëntuitkomsten of kosteneffectiviteitsanalyses) te genereren. Om daarin handvatten te bieden, zijn hieronder drie bouwstenen gedefinieerd.  

“Zorgverleners (en verzekeraars) zijn zeer gefixeerd op kwantitatieve uitkomsten. Men is geïnteresseerd in hoe de interventie bijdraagt aan het verlagen van hartaanvallen, al is het voor 1%" (aios)

Veel aiossen bleken te worstelen met het daadwerkelijk generen van bewijs binnen hun projecten. Men verwachtte dat aiossen met bewijs in de vorm van patiëntuitkomsten of kostenanalyses kwam, terwijl de initiatieven vaak binnen enkele maanden moesten worden afgerond. Het is bekend dat het leveren van bewijs sterk geassocieerd is met het doen van longitudinaal onderzoek. Daar schuilt dus een paradox. Daar komt een andere uitdaging bij dat aiossen vaak met resultaten op korte termijn moesten komen. Die druk bevordert het genereren van bewijs allerminst. Ten slotte is er vaak geen budget om geld te investeren in dit soort initiatieven.

 

Concluderend kan gesteld worden dat bewijs van groot belang is om doelmatig te kunnen werken, maar dat in de huidige structuren dit vaak nog ingewikkeld lijkt te zijn. 

Tussen 2016 en 2018 heeft het Athena Instituut het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Op deze website vind je de onderzoeksresultaten van die evaluatie. Uit deze evaluatie zijn vier doelmatigheidspijlers ontwikkeld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg.

doelmatigheidspijlers